Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (19.25 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (1.1 MB)
Title Details:
One dimensional square potentials
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Square Well Potential
Schrodinger Equation
Boundary Conditions
Eigenvalues
Scattering
Potential Step
Infinitesimally Narrow Well Of Infinite Depth
Boundary Conditions
Reflection Coefficient
Transmission Coefficient
Potential Barrier
Description:
Abstract:
Τα θέματα που θα καλύψουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι τα εξής (Τραχανάς, 2005· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Fitzpatrick, 2010· Gasiorowicz, 2003· Griffiths, 2004· Peleg et al., 2010):
1. Αρχικά, θα μελετήσουμε ένα τετραγωνικό πηγάδι δυναμικού πεπερασμένου βάθους. Θα βρούμε τις δέσμιες ιδιοκαταστάσεις και τις ιδιοτιμές της Hamiltonian.
2. Μετά, θα δούμε ειδικές οριακές περιπτώσεις του παραπάνω δυναμικού και συγκεκριμένα το τετραγωνικό πηγάδι δυναμικού απείρου βάθους και το δυναμικό δ-συνάρτησης, που αντιστοιχεί σε απειροστά στενό τετραγωνικό πηγάδι δυναμικού.
3. Εν συνεχεία, θα μελετήσουμε προβλήματα σκέδασης, από τετραγωνικά δυναμικά και δ-συνάρτηση σε μια διάσταση και θα δούμε το φαινόμενο σήραγγας, σύμφωνα με το οποίο, κβαντικά σωμάτια έχουν μη μηδενική πιθανότητα να περάσουν από κλασικά απαγορευμένη περιοχή.
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5536
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). One dimensional square potentials [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5536
Language: Greek
Consists of: 1. Τετραγωνικό Πηγάδι Δυναμικού
2. Εξίσωση Schrodinger
3. Οριακές συνθήκες
4. Ιδιοτιμές και πηγάδι αυθαίρετου σχήματος
5. Σκέδαση σε σκαλοπάτι δυναμικού
6. Απειροστά στενό πηγάδι άπειρου βάθους
7. Οριακές συνθήκες, προσδιορισμός σταθερών, συντελεστές ανάκλασης και διάδοσης
8. Σκέδαση σε Φράγμα Δυναμικού (Ε>V0)
9. Προσδιορισμός σταθερών για συντελεστές ανάκλασης και διέλευσης
10. Κριτήριο αξιολόγησης 2
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions