Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (6.51 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (1.2 MB)
Title Details:
Many particle systems
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Non-interacting Particles
Particle Systems
Identical Particles
Distinguishable Particles
Slatter Determinant
Symmetric Particle State
Bosons
Fermions
Separation Of Variables
Reduced Mass
Description:
Abstract:
Τα θέματα που θα καλύψουμε στο κεφάλαιο αυτό, είναι τα εξής (Βαγιονάκης, 1996· Μοδινός, 1994· Τραχανάς, 2005· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Fitzpatrick, 2010· Griffiths, 2004· Gasiorowicz, 2003· Peleg et al, 2010):
Θα ξεκινήσουμε με βασικές γενικεύσεις, που αφορούν την κυματοσυνάρτηση και την ενέργεια συστήματος πολλών σωματίων Μετά, θα μελετήσουμε μη αλληλεπιδρώντα σωμάτια, με τη μέθοδο των χωριζομένων μεταβλητών. Θα μελετήσουμε, στη συνέχεια, ένα σύστημα δύο αλληλεπιδρώντων σωματίων και θα δούμε πώς ανάγεται το σύστημα σε μονοσωματιδιακή περιγραφή, όταν το δυναμικό εξαρτάται μόνο από την απόσταση μεταξύ των σωματίων, επιλέγοντας το σύστημα αναφοράς κέντρου μάζας των δύο σωματίων. Κατόπιν θα μελετήσουμε συστήματα, που αποτελούνται από ταυτοτικά (ίδια) σωμάτια και θα δούμε τα χαρακτηριστικά της κυματοσυνάρτησης ενός συστήματος ταυτόσημων σωματίων. Τα σωμάτια αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Μποζόνια και Φερμιόνια. Η κυματοσυνάρτηση φερμιονίων αλλάζει πρόσημο, όταν εναλλάξουμε τις συντεταγμένες δυο φερμιονίων (είναι αντισυμμετρική), ενώ η κυματοσυνάρτηση μποζονίων δεν αλλάζει πρόσημο (είναι συμμετρική κάτω από εναλλαγή μποζονίων). Αποτέλεσμα της αντισυμμετρίας της κυματοσυνάρτησης φερμιονίων, είναι η απαγορευτική αρχή του Pauli, σύμφωνα με την οποία, η κυματοσυνάρτηση δύο φερμιονίων, που βρίσκονται στην ίδια κβαντική κατάσταση, είναι ίση με το μηδέν. Τέλος, θα μελετήσουμε τη μέση απόσταση ταυτόσημων σωματίων, μποζονίων και φερμιονίων και θα δούμε ότι αυτή αυξάνεται, όταν τα μποζόνια σε ένα σύστημα αντικατασταθούν με φερμιόνια.
Linguistic Editors: Tsionis, Giorgos
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5537
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Many particle systems [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5537
Language: Greek
Consists of: 1. Μη αλληλεπιδρώντα διακρίσιμα σωμάτια
2. Συστήματα δύο αλληλεπιδρώντων σωματίων
3. Ταυτοτικά (ίδια) σωμάτια
4. Διακρίσιμα Σωμάτια, Συστήματα Ν ταυτοτικών σωματίων
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions