Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (11.84 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (726.31 kB)
Title Details:
Central Potentials
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Hydrogen Atom
Radial Schrodinger Equation
Spherical Well Potential
Lenz Vector
Radial Eigenstates Of Hydrogen
Description:
Abstract:
Τα θέματα που θα καλύψουμε στο κεφάλαιο αυτό, είναι τα εξής (Τραχανάς, 2005α· Τραχανάς, 2005β· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Brandsen et αl., 1990· Fitzpatrick, 2010· Griffiths, 2004· Gasiorowicz, 2003·Merzbacher, 1970· Peleg et al., 2010):
Θα βρούμε το ακτινικό μέρος της κυματοσυνάρτησης στην εξίσωση Schrodinger, για συστήματα, στα οποία η δυναμική καθορίζεται από κεντρικά δυναμικά. Τη διαφορική αυτή εξίσωση θα λύσουμε σε δύο απλές περιπτώσεις: Σφαιρικό πηγάδι δυναμικού απείρου βάθους και στο άτομο υδρογόνου.
Linguistic Editors: Tsionis, Giorgos
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5540
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Central Potentials [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5540
Language: Greek
Consists of: 1. Η Hamiltonian σε Σφαιρικές συντεταγμένες σύν/νες συναρτήσει της στροφορμής L2
2. Η Ακτινική Εξίσωση Schrodinger
3. Σφαιρικό Πηγάδι Δυναμικού Απείρου Βάθους
4. Δέσμιες καταστάσεις σε δυναμικό Coulomb: Άτομο Υδρογόνου
5. Κριτήριο αξιολόγησης 3
6. Κριτήριο αξιολόγησης 2
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions