Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (11.68 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (1.35 MB)
Title Details:
Spin
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Stern Gerlach Experiment
Spin Operators
Eigenstates And Eigenvalues
Representation Of Spin 1/2
Spin Precession In A Magnetic Field
Description:
Abstract:
Αρχικά, θα δούμε πειραματικές μεθόδους, με τις οποίες μπορεί να μετρηθεί η στροφορμή των ατόμων και ιδιαίτερα το πείραμα Stern-Gerlach, με το οποίο έγινε η πρώτη πειραματική απόδειξη ότι το ηλεκτρόνιο έχει μια ενδογενή στροφορμή, που λέγεται spin.
Στην συνέχεια, θα γίνει μια εισαγωγή του δισδιάστατου χώρου καταστάσεων spin του ηλεκτρονίου, όπου δρουν οι πίνακες Pauli. Οι πίνακες αυτοί αποτελούν μια αναπαράσταση των τελεστών του spin, στις διευθύνσεις x, y, z.
Tέλος, θα μελετηθεί η χρονική εξέλιξη του spin, στα πλαίσια ενός παραδείγματος, που αφορά την μετάπτωση μέσης τιμής του spin, παρουσία μαγνητικού πεδίου.
(Γκαρούτσος, 2012· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Cohen-Tannoudji et al., 2006· Fitzpatrick, 2010· Griffiths, 2004· Gasiorowicz, 2003· Peleg et al., 2010).
Linguistic Editors: Tsionis, Giorgos
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5541
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Spin [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5541
Language: Greek
Consists of: 1. Πειραματικές Μετρήσεις Στροφορμής
2. Πείραμα Stern Gerlach
3. Οι τελεστές του spin: Ιδιοκαταστάσεις και ιδιοτιμές
4. Η αναπαράσταση spin 1/2
5. Μετάπτωση spin σε μαγνητικό πεδίο
6. Κλασική μετάπτωση στροφορμής
7. Ασκήσεις
8. Άσκηση
9. Κριτήριο αξιολόγησης 3
10. Κριτήριο αξιολόγησης 1
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions