Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (7.33 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (587.59 kB)
Title Details:
Addition of angular momenta
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
The Total Angular Momentum J
Addition Of Angular Momenta
Clebsch-gordan Coefficients
Composition Of Angular Momenta
Description:
Abstract:
Αφού δοθεί ο ορισμός ολικής στροφορμής, θα γίνει η συσχέτιση της βάσης ολικής στροφορμής (j,mj) με τη βάση των επιμέρους στροφορμών (m1,m2). Οι συντελεστές (σταθερές), που συσχετίζουν τις δύο βάσεις, είναι οι συντελεστές μετάβασης Glebsch-Gordon, τους οποίους θα μελετήσουμε σε ειδικές περιπτώσεις σύνθεσης στροφορμών (l=1, s=1/2 και s1=1/2, s2=1/2).
(Ταμβάκης, 2003· Τραχανάς, 2005β· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Fitzpatrick, 2010· Griffiths, 2004· Gasiorowicz, 2003· Peleg et al., 2010).
Linguistic Editors: Tsionis, Giorgos
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5542
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Addition of angular momenta [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5542
Language: Greek
Consists of: 1. Η Ολική Στροφορμή J
2. Σχέση J2,L2,S2
3. Συντελεστές Clebsch-Gordan
4. Παραδείγματα Σύνθεσης Στροφορμών
5. Άσκηση 1
6. Άσκηση 2
7. Άλυτες Ασκήσεις
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions