Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (8.77 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (634.76 kB)
Title Details:
Applications of perturbation theory in Hydrogen
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Fine Structure
Spin Coupling
Magnetic Field
Zeeman Effect
Hyper-fine Structure
Magnetic Field Of Nucleous
Lifting Degeneracy
Relativistic Term Of Kinetic Energy
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό, θα θεωρήσουμε ως αδιατάρακτη Hamiltonian, εκείνη του ατόμου του υδρογόνου και θα μελετήσουμε τρία είδη διαταραχών.
1. Λεπτή Υφή: Εδώ έχουμε άρση εκφυλισμού, λόγω σύζευξης του spin με το μαγνητικό πεδίο της τροχιακής στροφορμής και λόγω σχετικιστικού όρου κινητικής ενέργειας.
2. Στο Φαινόμενο Zeeman προκαλείται άρση εκφυλισμού, λόγω σύζευξης του spin με εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.
3. Στην υπέρλεπτη υφή προκαλείται άρση εκφυλισμού, λόγω σύζευξης του spin με το μαγνητικό πεδίο από το spin πυρήνα.(Τραχανάς, 2005· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Fitzpatrick, 2010· French & Taylor, 1978· Gasiorowicz, 2003· Griffiths, 2004· Peleg et al., 2010).
Linguistic Editors: Tsionis, Giorgos
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5544
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Applications of perturbation theory in Hydrogen [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5544
Language: Greek
Consists of: 1. Λεπτή Υφή
2. Σύζευξη Spin με μαγνητικό πεδίο
3. Φαινόμενο Zeeman
4. Υπέρλεπτη υφή: Σύζευξη spin με το μαγνητικό πεδίο πυρήνα
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions