Το κείμενο του έκτου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο PDFAdobe PDF (1.22 MB)
Το κείμενο του έκτου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο EPUB3EPUB (1.66 MB)
Download
Title Details:
Ενισχυτές
Authors: Liaperdos, Ioannis
Reviewer: Arapogianni, Angeliki
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ANALOG ELECTRONICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ELECTRONIC CIRCUITS - AMPLIFIERS, FILTERS
Keywords:
Electronics
Analog Electronics
Electronic Circuits
Description:
Abstract:
Η ενίσχυση αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως εφαρμογή των τρανζίστορ στο πεδίο των αναλογικών ηλεκτρονικών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στην παρουσίαση μονόπλευρων αλλά και διαφορικών τοπολογιών ενίσχυσης τάσης με τη χρήση διπολικών τρανζίστορ. Πραγματεύεται, επίσης, τους τελεστικούς ενισχυτές και τις χαρακτηριστικότερες εφαρμογές τους.
Type: Chapter
Creation Date: 24-09-2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/56
Bibliographic Reference: Liaperdos, I. (2015). Ενισχυτές [Chapter]. In Liaperdos, I. 2015. Introduction to Electronics [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/56
Language: Greek
Consists of: 1. OpAmp inverting amplifier
2. OpAmp summing amplifier
3. Comparator
4. Common emitter amplifier
Is Part of: Introduction to Electronics
Number of pages 45
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions