Το κείμενο του έβδομου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο PDFAdobe PDF (1.26 MB)
Το κείμενο του έβδομου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο EPUB3EPUB (1.66 MB)
Download
Title Details:
Φίλτρα
Authors: Liaperdos, Ioannis
Reviewer: Arapogianni, Angeliki
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ANALOG ELECTRONICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ELECTRONIC CIRCUITS - AMPLIFIERS, FILTERS
Keywords:
Electronics
Analog Electronics
Electronic Circuits
Description:
Abstract:
Ύστερα από μια σύντομη εισαγωγή στην έννοια του συχνοτικού περιεχομένου ενός σήματος, το κεφάλαιο παρουσιάζει την έννοια και τη χρησιμότητα των φίλτρων. Παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, οι τύποι τους, και αναλύονται απλές τοπολογίες παθητικών και ενεργών φίλτρων.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/57
Bibliographic Reference: Liaperdos, I. (2015). Φίλτρα [Chapter]. In Liaperdos, I. 2015. Introduction to Electronics [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/57
Language: Greek
Consists of: 1. First order RC filter
2. First order RL filter
3. RC filter study in the frequency domain
Is Part of: Introduction to Electronics
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions