Το κείμενο του όγδοου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο PDFAdobe PDF (989.72 kB)
Το κείμενο του όγδοου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο EPUB3EPUB (1.63 MB)
Download
Title Details:
Ταλαντωτές
Authors: Liaperdos, Ioannis
Reviewer: Arapogianni, Angeliki
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ANALOG ELECTRONICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ELECTRONIC CIRCUITS - AMPLIFIERS, FILTERS
Keywords:
Electronics
Analog Electronics
Electronic Circuits
Description:
Abstract:
Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται τις αρχές λειτουργίας των αρμονικών ταλαντωτών και τις συνθήκες οι οποίες εξασφαλίζουν τη συντήρηση ηλεκτρικών ταλαντώσεων, και παρουσιάζει χαρακτηριστικά κυκλώματα ταλαντωτών όπως οι ταλαντωτές ολίσθησης φάσης, οι ταλαντωτές με γέφυρα Wien, οι ταλαντωτές συντονιζόμενου κυκλώματος LC κ.λπ. Εισάγεται επίσης, με συντομία, η έννοια των ταλαντωτών οι οποίοι ελέγχονται από τάση, και περιγράφεται ο ταλαντωτής δακτυλίου ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ταλαντωτή χαλάρωσης.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/58
Bibliographic Reference: Liaperdos, I. (2015). Ταλαντωτές [Chapter]. In Liaperdos, I. 2015. Introduction to Electronics [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/58
Language: Greek
Consists of: 1. Barkausen's criterion
2. Ring oscillator
3. Phase shift oscillator
Is Part of: Introduction to Electronics
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions