Υποβολή Σχολίου

Συνδεδεμένη με το χρωμόσωμα Χ υπολειπόμενη κληρονόμηση.