Α' ΈκδοσηAdobe PDF (4.34 MB)
Α' ΈκδοσηEPUB (7.37 MB)
Download
Β' ΈκδοσηAdobe PDF (4.74 MB)
Β' ΈκδοσηEPUB (12.02 MB)
Download
Brochure
Download
Title Details:
Παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα της κρίσης
Other Titles: Ιατροκοινωνική Φροντίδα
Authors: Petridou, Eleni
Emporiadou, Maria
Chrousos, Georgios
Mpakopoulou, Flora
Reviewer: Chatzistylianou, Maria
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > MEDICAL CARE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > PREVENTIVE MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > PREVENTIVE MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > NATIONAL HEALTH SERVICES
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > PREVENTIVE MEDICINE > PREVENTIVE HEALTH SERVICES
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > FIELDS OF POLICY > HEALTH POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > FIELDS OF POLICY > HEALTH POLICY
Keywords:
Perinatal Care
Health Practices
Screening
Disease Prevention
Adolescent Medicine
Chronic Disease Childcare
Medical Care Good Practices
Economy Crisis
Health Policy
Description:
Abstract:
Νόμοι & διεθνείς συμβάσεις που συνυπογράφει η χώρα μας καθορίζουν τα δικαιώματα στην υγεία του ευάλωτου πληθυσμού των παιδιών/εφήβων. Ωστόσο, σε περιόδους κρίσης, χρειάζεται περιχαράκωση των υγειονομικών επιτευγμάτων, στοχοθεσία, επαναπροσανατολισμός των δράσεων διεπιστημονικής συνεργασίας για πιο ανταποδοτική αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων & στενή παρακολούθηση της επίτευξης των πλάνων.
Το βοήθημα «Παιδιά & Έφηβοι στα χρόνια της κρίσης: ιατροκοινωνική φροντίδα» εκπηγάζει από την αντίστοιχη Λευκή Βίβλο Κοινωνικής Παιδιατρικής (socped.gr) & το στρατηγικό σχέδιο συντονισμένων δράσεων ενός τομέα που απορροφά σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού υγείας. Βασισμένο σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, με δυνατότητες ετήσιας επικαιροποίησης περιεχομένου, το βοήθημα στοχεύει στην κάλυψη εκπαιδευτικού κενού του προγράμματος Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας σε:
α. καλές πρακτικές στις διαδικασίες διατήρησης της παρεχόμενης ποιοτικής φροντίδας,
β. συμμετοχή στην ανάπτυξη υγειονομικών δεικτών,
γ. εξοικείωση με αιτίες υπο/υπερδιάγνωσης & υπο/υπερθεραπείας χρόνιων νοσημάτων με επιπτώσεις στο κόστος των υπηρεσιών & την ποιότητα ζωής πασχόντων/οικογενειών &
δ. οφέλη από τη συμμετοχή στην ολιστική αντιμετώπισης των πασχόντων & διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας.
Με μεθοδολογία ανάπτυξης ομοφωνίας Ελλήνων ειδικών επιχειρείται να καλυφθούν τρέχουσες ελλείψεις σε δείκτες υγείας/καταγραφές υγειονομικών υπηρεσιών & να αναδυθούν αδύνατοι κρίκοι στη διαγνωστική, θεραπευτική & υποστηρικτική προσπέλαση.
Η διεξοδική κάλυψη της θεματολογίας επιχειρείται στα κύρια κεφάλαια: Περιγεννητική Φροντίδα, Φροντίδα Παιδιών/Εφήβων με Χρόνια Προβλήματα Υγείας/Ειδικές Ανάγκες & Εφηβιατρική Φροντίδα.
Απαρίθμηση των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων, ανάπτυξη περιεχομένου, σύνοψη, διαδικτυακές δραστηριότητες εμπέδωσης γνώσεων & βιβλιογραφικές πηγές υπάρχουν στα επιμέρους υποκεφάλαια, που καλύπτουν το φάσμα της παροχής ιατροκοινωνικών υπηρεσιών & αναγκών εκπαίδευσης πασχόντων & εμπλεκομένων επαγγελματιών
Technical Editors: Alexopoulos, Alexandros
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-168-7 (Α' Έκδοση)
978-960-603-522-7 (Β' Έκδοση)
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1478
Bibliographic Reference: Petridou, E., Emporiadou, M., Chrousos, G., & Mpakopoulou, F. (2015). Παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα της κρίσης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1478
Language: Greek
Consists of: 1. Περιγεννητική Φροντίδα
2. Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων με Χρόνια Προβλήματα Υγείας και Ειδικές Ανάγκες
3. Εφηβιατρική Φροντίδα
4. Ανάπτυξη και Παρακολούθηση 6ετούς Στρατηγικού Σχεδίου
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions