Α' 'ΕκδοσηAdobe PDF (1.24 MB)
B' 'ΕκδοσηAdobe PDF (1.2 MB)
Title Details:
Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων με Χρόνια Προβλήματα Υγείας και Ειδικές Ανάγκες
Authors: Petridou, Eleni
Emporiadou, Maria 1st Edition
Chrousos, Georgios
Mpakopoulou, Flora 2nd Edition
Reviewer: Chatzistylianou, Maria
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > MEDICAL CARE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > PREVENTIVE MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > PREVENTIVE MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > NATIONAL HEALTH SERVICES
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > PREVENTIVE MEDICINE > PREVENTIVE HEALTH SERVICES
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > FIELDS OF POLICY > HEALTH POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > FIELDS OF POLICY > HEALTH POLICY
Keywords:
Perinatal Care
Health Practices
Screening
Disease Prevention
Adolescent Medicine
Chronic Disease Childcare
Medical Care Good Practices
Economy Crisis
Health Policy
Description:
Abstract:
Τα χρόνια προβλήματα υγείας & οι ειδικές ανάγκες (ΧΠΕΑ) αποτελούν τον κορμό της ιατροκοινωνικής φροντίδας στους νέους & αντανακλούν στην ποιότητα ζωής της οικογένειας. Διεθνώς από το 1980 τα ΧΠΕΑ σημειώνουν αύξηση & παρομοίως αυξάνει το κόστος ολιστικής αντιμετώπισης με νέες τεχνολογίες.
Στη χώρα μας σημειώθηκαν αξιόλογα επιτεύγματα σε αρκετούς τομείς διαχείρισης των σύνθετων αναγκών τους ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες αποστιγματοποίησης. Οι σοβαρές πρόσφατες μειώσεις παροχών σηματοδοτούν την αναγκαιότητα εξορθολογιστικών τακτικών για τις οποίες οι φοιτητές χρειάζεται να προετοιμαστούν.
Το Κεφάλαιο αποβλέπει στην ενεργοποίηση των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας στο θέμα με στόχο τη σταθερή βελτίωση της επιβίωσης και ποιότητας ζωής μέσω πρώιμης διάγνωσης, ορθής ιατρικής παρακολούθησης & διαθεσιμότητας νέων μορφών υποστηρικτικών υπηρεσιών που διασφαλίζουν ομαλή κοινωνική ένταξη υπερπηδώντας εμπόδια αποσπασματικής/ανισόμετρης ανάπτυξης, αλλά & θέματα υπερ-υποδιάγνωσης/υπερ-υποθεραπείας
Technical Editors: Alexopoulos, Alexandros
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1480
Bibliographic Reference: Petridou, E., Emporiadou, M., Chrousos, G., & Mpakopoulou, F. (2015). Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων με Χρόνια Προβλήματα Υγείας και Ειδικές Ανάγκες [Chapter]. In Petridou, E., Emporiadou, M., Chrousos, G., & Mpakopoulou, F. 2015. Παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα της κρίσης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1480
Language: Greek
Is Part of: Παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα της κρίσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions