4. ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣAdobe PDF (1.02 MB)
Title Details:
Κύρια Συστατικά της Φυτικής Βιομάζας
Authors: Christakopoulos, Paul
Topakas, Evangelos
Reviewer: Angelis, Georgios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY > BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY > MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY > ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY
Keywords:
Biotechnology
Biomass
Biocatalysis
Microalgae
Environment
Cellulose
Biomass Pretreatment
Ethanol Producing Microorganisms
Second Generation Biofuels
Third Generation Biofuels
Production Of Microalgae
Biodiesel
Production Process
Cellulosic Ethanol
Description:
Abstract:
Διεξοδική ανάλυση των συστατικών της φυτικής βιομάζας τα οποία αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
Linguistic Editors: Ochsenkuehn, Eleni Elissavet
Technical Editors: Papavasileiou, Spyridon
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1724
Bibliographic Reference: Christakopoulos, P., & Topakas, E. (2015). Κύρια Συστατικά της Φυτικής Βιομάζας [Chapter]. In Christakopoulos, P., & Topakas, E. 2015. Biotechnology Biofuels [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1724
Language: Greek
Is Part of: Biotechnology Biofuels
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions