ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝAdobe PDF (9.04 MB)
EPUB (66.26 MB)
Download
Brochure
Download
Title Details:
Biotechnology Biofuels
Authors: Christakopoulos, Paul
Topakas, Evangelos
Reviewer: Angelis, Georgios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY > BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY > MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY > ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY
Keywords:
Biotechnology
Biomass
Biocatalysis
Microalgae
Environment
Cellulose
Biomass Pretreatment
Ethanol Producing Microorganisms
Second Generation Biofuels
Third Generation Biofuels
Production Of Microalgae
Biodiesel
Production Process
Cellulosic Ethanol
Description:
Abstract:
Στην εποχή μας έννοιες όπως «βιοκαύσιμα», «βιομάζα», «βιοαιθανόλη», «βιοντήζελ», συχνά προκαλούν αμηχανία όχι μόνο στο ευρύτερο κοινό, αλλά πολλές φορές και στην ίδια την επιστημονική κοινότητα.
Έτσι, οι σημειώσεις αυτές και στα πλαίσια του μαθήματος «Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον» αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια να δώσουν στους φοιτητές μας τα εφόδια ώστε να χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς όχι αφηρημένα αλλά ως εργαλεία της επιστήμης της Χημικής Μηχανικής που πάντα αναζητά να δώσει λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, προσαρμοζόμενη σε απαιτήσεις όχι μόνο επιστημονικές αλλά και ταυτόχρονα κοινωνικές.
Τέλος, ευχόμαστε ότι οι σημειώσεις αυτές θα αποτελέσουν το έναυσμα ώστε πολλοί από τους φοιτητές μας να αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές της μεταστροφής της κοινωνίας μας για τη χρησιμοποίηση αειφόρων και ενεργειακά καθαρών πρακτικών.
Linguistic Editors: Ochsenkuehn, Eleni Elissavet
Technical Editors: Papavasileiou, Spyridon
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-224-0
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1721
Bibliographic Reference: Christakopoulos, P., & Topakas, E. (2015). Biotechnology Biofuels [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1721
Language: Greek
Consists of: 1. Πλεονεκτήματα Παραγωγής βιοκαυσίμων
2. Φυτική Βιομάζα: Πρώτη Ύλη για την Παραγωγή Βιοκαυσίμων
3. Κύρια Συστατικά της Φυτικής Βιομάζας
4. Προκατεργασία και Υδρόλυση Λιγνινοκυτταρινούχου Βιομάζας
5. Διεργασίες Παραγωγής Αιθανόλης από Λιγνινοκυτταρινούχου Υλικά
6. Αιθανολοπαράγωγοι μικροοργανισμοί
7. Εφαρμοσμένες Εμπορικές Διεργασίες Παραγωγής Αιθανόλης από Λιγνινοκυτταρινούχο Βιομάζα
8. Βιοκαύσιμα Τρίτης Γενιάς
9. Τεχνολογία Διεργασίας Παραγωγής Βιοκαυσίμων από Μικροφύκη
10. Καλλιέργεια και Συγκομιδή της Βιομάζας Μικροφυκιών
11. Βιωσιμότητα της Παραγωγής Βιοντήζελ από Μικροφύκη
12. Παραγωγή Βιοντήζελ
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions