11. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗAdobe PDF (1.32 MB)
Title Details:
Τεχνολογία Διεργασίας Παραγωγής Βιοκαυσίμων από Μικροφύκη
Authors: Christakopoulos, Paul
Topakas, Evangelos
Reviewer: Angelis, Georgios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY > BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY > MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > BIOCHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING-BIOTECHNOLOGY > ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY
Keywords:
Biotechnology
Biomass
Biocatalysis
Microalgae
Environment
Cellulose
Biomass Pretreatment
Ethanol Producing Microorganisms
Second Generation Biofuels
Third Generation Biofuels
Production Of Microalgae
Biodiesel
Production Process
Cellulosic Ethanol
Description:
Abstract:
Ανάλυση των διεργασιών παραγωγής βιομάζας μικροφυκών για την παραγωγή βιοκαυσίμων
Linguistic Editors: Ochsenkuehn, Eleni Elissavet
Technical Editors: Papavasileiou, Spyridon
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1730
Bibliographic Reference: Christakopoulos, P., & Topakas, E. (2015). Τεχνολογία Διεργασίας Παραγωγής Βιοκαυσίμων από Μικροφύκη [Chapter]. In Christakopoulos, P., & Topakas, E. 2015. Biotechnology Biofuels [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1730
Language: Greek
Is Part of: Biotechnology Biofuels
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions