Γεωμετρική Ερμηνεία των Θεμελιωδών Θεωρημάτων του ΛογισμούMP4 (348.96 kB)
Download
Title Details:
Γεωμετρική Ερμηνεία των Θεμελιωδών Θεωρημάτων του Λογισμού
Authors: Toumpis, Stavros
Gitzenis, Savvas
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > REAL FUNCTIONS > FUNCTIONS OF ONE VARIABLE
Keywords:
Single Variable Calculus
Limit
Derivative
Integral
Sequence
Series
Conic Section
Vector
Description:
Type: Video Clip
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2171
Bibliographic Reference: Toumpis, S., & Gitzenis, S. (2015). Γεωμετρική Ερμηνεία των Θεμελιωδών Θεωρημάτων του Λογισμού [Video Clip]. In Toumpis, S., & Gitzenis, S. 2015. Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 7. https://hdl.handle.net/11419/2171
Language: Greek
Is Part of: Τεχνικές Ολοκλήρωσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions