- - Διαδραστικό 2.1Adobe PDF (288.24 kB)
Title Details:
Διαδραστικό 2.1
Authors: Seel, Olaf Immanuel
Subject: HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > APPLIED LINGUISTICS > TRANSLATION
HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > APPLIED LINGUISTICS
HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > SOCIOLINGUISTICS
HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > FIELDS RELATED TO THE MEANING OF LANGUAGE > DISCOURSE ANALYSIS/TEXT LINGUISTICS
HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > FIELDS RELATED TO THE MEANING OF LANGUAGE > DISCOURSE ANALYSIS/TEXT LINGUISTICS > TEXT LINGUISTICS
HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > DESCRIPTIVE LINGUISTICS > CONTRASTIVE LINGUISTICS
HUMANITIES AND ARTS > LINGUISTICS > FIELDS OF LINGUISTICS > FIELDS RELATED TO THE MEANING OF LANGUAGE > PRAGMATICS
Keywords:
Principles Of General Translation
Greek/german
Functional Approach To Translation
Contrastive Text Analysis
Contrastive Culture Analysis
Contrastive Linguistic Analysis
Travel Guides And Brochures
Cooking/sweets/baking Recipes
Description:
Type: Interactive object
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2563
Bibliographic Reference: Seel, O. (2015). Διαδραστικό 2.1 [Interactive object]. In Seel, O. 2015. Introduction to General Translation [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 1. https://hdl.handle.net/11419/2563
Language: Greek
Is Part of: Το θεωρητικό υπόβαθρο για τη Γενική Μετάφραση και τη Μετάφραση Γενικών Κειμένων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions