Συνολικό σύγγραμμα σε pdfAdobe PDF (6.47 MB)
EPUB (4.25 MB)
Download
Brochure
Download
Title Details:
Αυτοβιογραφία μεταξύ ιστορίας και λογοτεχνίας στον 19ο αιώνα
Authors: Chrysanthopoulos, Michalis
Vasileiadis, Vasileios
Delivoria, Gianna
Tiktopoulou, Aikaterini
Reviewer: Garantoudis, Evripidis
Subject: HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > SPECIALIZED HISTORIES
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERATURE
Keywords:
Autobiography
Historiography
Theory Of Literature
Modern Greek Literature
Nation
Modern Greek Identity
Genres
Construction
Gender
Description:
Abstract:
Η αυτοβιογραφία έχει το χαρακτηριστικό να αντιστέκεται πιο επίμονα από ό,τι άλλες μορφές δημιουργικού λόγου στην ταξινόμηση και με τον τρόπο αυτό προσφέρεται για να συζητηθούν τα σημεία επαφής μεταξύ της ιστοριογραφικής και τη λογοτεχνικής κατασκευής. Ξεκινώντας από τον εισαγωγικό προβληματισμό της θεωρίας της λογοτεχνίας και της θεωρίας της ιστοριογραφίας για το «τι είναι λογοτεχνία» και «τι είναι ιστορία», στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου εξετάζονται τύποι και μοντέλα κατηγοριοποίησης της αυτοβιογραφίας, από την συμβατική στη νεωτερική, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και με αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στα απομνημονεύματα των αγωνιστών του 1821 ως πρακτική γραφής που κινείται μεταξύ λογοτεχνικού και ιστορικού λόγου επιδιώκοντας να κερδίσει τον αναγνώστη. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η αστική αυτοβιογραφία (π.χ. Βικέλας, Συγγρός) και η σχέση της με τα απομνημονεύματα (π.χ. Μακρυγιάννης, Φωτάκος, Κασομούλης) και το διήγημα στο πλαίσιο της δημιουργίας της δημόσιας σφαίρας ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο οι αυτοβιογραφίες του τραπεζίτη Συγγρού και του λογοτέχνη Bικέλα δίνουν την αφορμή να συζητηθεί η η διάκριση μεταξύ μέσα και έξω Eλλήνων και η ρευστότητα της έννοιας της εθνικής ταυτότητας τον 19ο αιώνα. Το πέμπτο και το έκτο κεφάλαιο συζητούν περιπτώσεις περιθωριακών μορφών αυτοβιογραφίας μετά το 1821 και συγκεκριμένα, με άξονα το φύλο, μια σειρά από γυναικείες αυτοβιογραφίες και με άξονα το δίπολο κέντρο - περιφέρεια, μια σειρά αυτοβιογραφικών κειμένων Επτανησίων, πριν και μετά την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ως προς τη γυναικεία αυτοβιογραφία διερευνώνται μεταξύ άλλων ζητήματα συγκρότησης έμφυλων ταυτοτήτων, αυτοπροσδιορισμού του γυναικείου υποκειμένου και της σχέσης του με τα άλλα υποκείμενα, εισόδου και έκθεσής του στη δημόσια σφαίρα. Ως προς τα περιφερειακά Επτάνησα η συγκρότηση της ιδιαίτερης επτανησιακής ταυτότητας και η σχέση της με την εθνική/ελληνική. Κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί σε δύο ή τρεις διδακτικές εβδομάδες.
Linguistic Editors: Taxopoulou, Ifigeneia
Technical Editors: Pavlopoulos, Vissarion
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-312-4
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3349
Bibliographic Reference: Chrysanthopoulos, M., Vasileiadis, V., Delivoria, G., & Tiktopoulou, A. (2015). Αυτοβιογραφία μεταξύ ιστορίας και λογοτεχνίας στον 19ο αιώνα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3349
Language: Greek
Consists of: 1. Ιστορία, χαρακτηριστικά και όρια της αυτοβιογραφίας
2. Ο αυτοβιογραφικός λόγος και το έθνος: το ιστορικό πλαίσιο
3. Γράφοντας απομνημονεύματα τον 19ο αιώνα: ο περί δικαίωσης λόγος ενώπιον της Ιστορίας
4. Ο αυτοβιογραφικός λόγος και το έθνος: η αστική αυτοβιογραφία και η σχέση της με τα απομνημονεύματα και το διήγημα
5. Ο αυτοβιογραφικός λόγος και το έθνος: η σχέση μεταξύ ιστοριογραφίας και μυθοπλασίας
6. Περιθωριακές μορφές αυτοβιογραφίας μετά το 1821. Αυτοβιογραφικά κείμενα γυναικών
7. Κέντρο και περιφέρεια. Περιφερειακές μορφές αυτοβιογραφίας: τα Επτάνησα
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions