Η ανάκαμψη της βυζαντινής ισχύος (9ος - 10ος αι.)Adobe PDF (191 kB)
Title Details:
Η ανάκαμψη της βυζαντινής ισχύος (9ος - 10ος αι.)
Authors: Moustakas, Konstantinos
Reviewer: Sofoulis, Pananos-Filippos
Subject: HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > HISTORY OF COUNTRIES
Keywords:
Balkans
Byzantium
Middle Ages
Description:
Linguistic Editors: Smprini, Theofili
Graphic Editors: Papadopoulos, Kyriakos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5846
Bibliographic Reference: Moustakas, K. (2015). Η ανάκαμψη της βυζαντινής ισχύος (9ος - 10ος αι.) [Chapter]. In Moustakas, K. 2015. Ιστορία των μεσαιωνικών Βαλκανίων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5846
Language: Greek
Is Part of: Ιστορία των μεσαιωνικών Βαλκανίων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions