Πηγές και Τεχνικές Συλλογής Γεωγραφικών ΔεδομένωνAdobe PDF (1.2 MB)
Title Details:
Πηγές και Τεχνικές Συλλογής Γεωγραφικών Δεδομένων
Authors: Kavouras, Marinos
darra, Athanasia
kontaxaki, Sofia
tomai, Eleni
Reviewer: Kokla, Margarita
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Vectorization
Data Sources
Data Collection
Digitization
Description:
Abstract:
Το Κεφάλαιο φιλοδοξεί: α) να παρουσιάσει τα είδη των γεωγραφικών δεδομένων, β) να αναδείξει τις διαφορετικές πηγές διαθέσιμης γεωγραφικής πληροφορίας, και γ) να εξηγήσει τις μεθόδους συλλογής και τους τρόπους μετατροπής των δεδομένων σε κατάλληλη μορφή. Αρχικά, δίνεται ένας ορισμός του όρου «συλλογή δεδομένων» και γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα εντοπισμού και απόκτησης δεδομένων στην επιθυμητή/κατάλληλη μορφή. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα είδη δεδομένων που μπορεί να συμπεριλάβει ένα ΣΓΠ, και στη συνέχεια αναδεικνύονται οι κύριες πηγές γεωγραφικών δεδομένων. Επιπλέον, αναλύονται διάφορες τεχνικές συλλογής για την απόκτηση νέων και επικαιροποιημένων δεδομένων όπως οι τοπογραφικές μετρήσεις, η φωτογραμμετρία, η τηλεπισκόπηση κ.ά. και παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές επεξεργασίας των δεδομένων ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή τους σε ένα ΣΓΠ. Τέλος, αναφέρονται υπηρεσίες και φορείς διάθεσης υφιστάμενων δεδομένων.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6395
Bibliographic Reference: Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. (2016). Πηγές και Τεχνικές Συλλογής Γεωγραφικών Δεδομένων [Chapter]. In Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6395
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες