Συστήματα Αναφοράς και Μετασχηματισμοί ΔεδομένωνAdobe PDF (2.21 MB)
Title Details:
Συστήματα Αναφοράς και Μετασχηματισμοί Δεδομένων
Authors: Kavouras, Marinos
darra, Athanasia
kontaxaki, Sofia
tomai, Eleni
Reviewer: Kokla, Margarita
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Transformation
Reference System
Coordinate System
Map Projection
Description:
Abstract:
Στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται λόγος για: α) βασικές έννοιες γεωμετρίας της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας, β) τις χαρτογραφικές προβολές, γ) τα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς και τέλος, δ) τα είδη των μετασχηματισμών συντεταγμένων στο επίπεδο. Το Κεφάλαιο αυτό αναδεικνύει τη σημασία των χαρτογραφικών προβολών στην οπτική απόδοση των γεωγραφικών φαινομένων, τη σημασία ορισμού συστημάτων αναφοράς και τέλος παρουσιάζει τα γεωδαιτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Αρχικά, εισάγονται βασικές γνώσεις που αφορούν στο σχήμα και το μέγεθος της Γης και ορίζεται η έννοια της χαρτογραφικής προβολής, αναλύονται κάποιες χαρτογραφικές προβολές και παρουσιάζονται οι παραμορφώσεις που αυτές επιφέρουν σε γεωμετρικά μεγέθη. Ακολούθως, παρουσιάζονται χαρτογραφικές προβολές που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, και στη συνέχεια, τα αντίστοιχα προβολικά συστήματα που τις χρησιμοποιούν. Τέλος, γίνεται λόγος για το πώς πραγματοποιούνται μετασχηματισμοί στο επίπεδο από ένα σύστημα συντεταγμένων σε άλλο.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6396
Bibliographic Reference: Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. (2016). Συστήματα Αναφοράς και Μετασχηματισμοί Δεδομένων [Chapter]. In Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6396
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες