Εφαρμογές Επιστήμης Γεωγραφικής ΠληροφορίαςAdobe PDF (3.81 MB)
Title Details:
Εφαρμογές Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας
Authors: Kavouras, Marinos
darra, Athanasia
kontaxaki, Sofia
tomai, Eleni
Reviewer: Kokla, Margarita
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Applications
Spatial Analysis
Public Health
Natural Disasters
Renewable Energy Sources
Description:
Abstract:
Στο παρόν Kεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τα ΣΓΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτεταμένα από κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις καθώς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν παραδείγματος χάρη, ανάλυση και διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων, οριοθέτηση χρήσεων γης, κτηματομεσιτικές αναλύσεις, δημογραφικές αναλύσεις ακόμα και δραστηριότητες μάρκετινγκ ή αρχαιολογικές μελέτες.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6400
Bibliographic Reference: Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. (2016). Εφαρμογές Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας [Chapter]. In Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6400
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες