Διαλειτουργικότητα Γεωγραφικών ΠληροφοριώνAdobe PDF (945.81 kB)
Title Details:
Διαλειτουργικότητα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Authors: Kavouras, Marinos
darra, Athanasia
kontaxaki, Sofia
tomai, Eleni
Reviewer: Kokla, Margarita
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Interoperability
Levels Of Interoperability
Syntactic Heterogeneity
Schematic Hetrogeneity
Semantic Heterogeneity
Spatial Data Transfer Standards
Markup Language
Description:
Abstract:
Το παρόν Κεφάλαιο εισάγει την έννοια της διαλειτουργικότητας και τη σημασία της στην ανταλλαγή και αμοιβαία χρήση γεωγραφικών δεδομένων. Αναπτύσσονται οι διαφορετικές όψεις της διαλειτουργικότητας, καθώς και τα επίπεδα επίτευξης διαλειτουργικότητας μεταξύ ανεξάρτητων ΣΓΠ. Επίσης, αναλύονται οι βασικές μορφές ετερογένειας που προκαλούν προβλήματα κατά την ανταλλαγή δεδομένων και ο ρόλος των προτύπων στη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης δεδομένων μεταξύ ετερογενών ΣΓΠ.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6401
Bibliographic Reference: Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. (2016). Διαλειτουργικότητα Γεωγραφικών Πληροφοριών [Chapter]. In Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6401
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες